2021 İstanbul Veteriner Hekimler Odası Alt Sınır Ücret Tarifesi

 

 

2021 YILI İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI  Ev ve SÜS HAYVANLARI

ALT SINIR ÜCRET TARİFESİ

  1. MUAYENELER ve KLİNİK İŞLEMLER

MUAYENE ve KONSÜLTASYONLAR                 

 Kedi

Köpek

Genel Muayene

 

165.00 TL

165.00 TL

Kontrol Muayenesi (Daha önce tedavisi yapılan)

95.00 TL

95.00 TL

Acil Durum Muayenesi

190.00 TL

190.00 TL

Muayene (Çalışma saatleri dışı)

255.00 TL

255.00 TL

Dr. Veteriner Hekim Muayenesi

(Klinik bilimlerde doktora derecesine sahip Veteriner Hekim)

280.00 TL

280.00 TL

Klinik Dışında Muayeneye Gidiş (Her km için)

30.00 TL

30.00 TL

Evde Muayene (Gidiş tutarı ilave edilecek)

255.00 TL

255.00 TL

Kennel Muayenesi (Saati) (Yol ücreti ilave edilecek)

290.00 TL

290.00 TL

Yazışma, Rapor Düzenleme Ücreti

150.00 TL

150.00 TL

 

 

Muayene

Kafes Kuşları

95.00 TL

Muayene

Sürüngenler

140.00 TL

Muayene

Kemirgenler

95.00 TL

Kontrol (Daha önce tedavisi yapılan)

Kafes Kuşları

45.00 TL

Kontrol (Daha önce tedavisi yapılan)

Sürüngenler

70.00 TL

Kontrol (Daha önce tedavisi yapılan)

Kemirgenler

55.00 TL

NOT: İlk muayene ile İkincisi arasında 15 günden fazla zaman var ise hekim tekrar muayene ücreti alır.

 

 

 

     MUAYENE SONRASI KLİNİK İŞLEMLER

Kedi

Köpek

-Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.

- Gerekli olan İşlemlerde ayrıca anestezi, malzeme, ilaç ücreti ilave edilecektir.

 

 

Anal Keselerin Temizlenmesi

100.00 TL

100.00 TL

Anal Keselerin Temizlenmesi (Lavaj yöntemi ile)

225.00 TL

225.00 TL

Korneal Fluoresin Uygulaması

85.00 TL

85.00 TL

Shirmer Gözyaşı Testi

85.00 TL

85.00 TL

Oftalmik Tonometri (Schiotz)

115.00 TL

115.00 TL

Enjeksiyon (Subkonjuktival)

95.00 TL

95.00 TL

Enjeksiyon (Subkutan Intramuskuler Tek Enjeksiyon)

Çoklu enjeksiyonlarda alt limit 50 TL olmak üzere hekim karar verir

70.00 TL

70.00 TL

Enjeksiyon (Intravenöz)

85.00 TL

85.00 TL

Enjeksiyon (Intra-artikuler)

225.00 TL

225.00 TL

Enjeksiyon (Retrobulber)

125.00 TL

125.00 TL

Oksijen Tedavisi (Yarım saati)

140.00 TL

140.00 TL

Abdominosentez ile Örnek Alınması

100.00 TL

100.00 TL

Dişi İdrar Yolları Sondalama

160.00 TL

160.00 TL

Erkek İdrar Yolları Sondalama (Flutd)

160.00 TL

 

Erkek İdrar Yolları Sondalama

115.00 TL

115.00 TL

Sistosentez ile Örnek Alınması

160.00 TL

160.00 TL

Yara Temizleme (Basit)

100.00 TL

100.00 TL

Yara Temizleme (Komplike)

265.00 TL

265.00 TL

Pansuman Uygulama

95.00 TL

95.00 TL

Kulak Temizleme, Yıkama, İlaç Uygulama

160.00 TL

160.00 TL

Tonopen ile Göz Tansiyonu Ölçümü

160.00 TL

160.00 TL

 

MUAYENE SONRASI KLİNİK PROSEDÜRLER           

Kedi

Köpek

- Tüm işlemlere muayene ücreti ayrıca ilave edilecektir.

- Gerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme, ilaç ücreti ilave edilecektir.

 

 

Enema (Lavman)

160.00 TL

255.00 TL

Hospitalizasyon, Tam Gün (Günlük)

85.00 TL

115.00 TL

Profesyonel Bakım (Hospitalize edilen hastalar için)

85.00 TL

115.00 TL

İzolasyon Odasında Tutma (Günlüğü)

95.00 TL

140.00 TL

Ağızdan İlaç İçirme

40.00 TL

40.00 TL

Gastrik Lavaj

265.00 TL

265.00 TL

Mide Sondası Uygulama

115.00 TL

115.00 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Nasogastrik)

100.00 TL

100.00 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Özefagotomi ile)

160.00 TL

255.00 TL

Beslenme Sondası Uygulama (Perkutan gastrotomi ile)

320.00 TL

570.00 TL

Karın İçindeki Sıvı Drenajı

240.00 TL

280.00 TL

Torasik Hava Drenajı

225.00 TL

225.00 TL

Torasîk Sıvı Drenajı

410.00 TL

410.00 TL

Transtrakeal Yıkama

210.00 TL

210.00 TL

Bronkoalveolar Lavaj (Bal)

320.00 TL

320.00 TL

Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Basit)

160.00 TL

225.00 TL

Ayaktan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike)

300.00 TL

485.00 TL

Kulaktan Yabancı Cisim Çıkarma

225.00 TL

225.00 TL

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma (Basit)

190.00 TL

255.00 TL

Burundan Yabancı Cisim Çıkarma (Komplike)

320.00 TL

500.00 TL

Tırnak Kesme

75.00 TL

75.00 TL

Mikroçip İmplantasyonu

160.00 TL

160.00 TL

Otopsi Uygulaması (Uzman kişi tarafından)

900.00 TL

900.00 TL

Ötanazi

445.00 TL

445.00 TL

 

                                 SIVI TEDAVİSİ                               

 

 

- Gerekli olan işlemlerde ayrıca anestezi, malzeme, ilaç ücreti ilave edilecektir.

 

 

Kan Transfüzyonu

750.00 TL

750.00 TL

Donör Kan Alımı

250.00 TL

250.00 TL

Buretrol Transfüzyon

100.00 TL

100.00 TL

Parenteral Sıvı Tedavisi (Damariçi verilen ek ilaçlar hariç)

120.00 TL

120.00 TL

Subkutan Sıvı Tedavisi

70.00 TL

70.00 TL

Kateterin Heparinle Açık Tutulması

55.00 TL

55.00 TL

Anjiokat Uygulama

75.00 TL

75.00 TL

Anjiokat Yenileme

55.00 TL

55.00 TL

Jugular Kateterizasyon

200.00 TL

200.00 TL

Serum Seti Yenileme

75.00 TL

75.00 TL

 

 

LABORATUVAR İŞLEMLERİ                      

Kedi

95.00 TL

Köpek

95.00 TL

- Gerekli olan işlemlerde ayrıca malzeme ücreti ilave edilecektir.

Formül Lökosit

Sedimentasyon

75.00 TL

75.00 TL

Kanama ve Pıhtılaşma Süresi Tayini

95.00 TL

95.00 TL

Kan Frotisi (Hazırlama ve muayene)

145.00 TL

145.00 TL

Gram Boyama

100.00 TL

100.00 TL

Sitolojik Muayene

100.00 TL

100.00 TL

Sitolojik Muayene (Kulak akıntısı)

95.00 TL

95.00 TL

Sitolojik Muayene (Vaginal akıntı)

100.00 TL

100.00 TL

Serolojik ve Diyagnostik Kit Testi (Test kiti maliyeti ilave edilir)

115.00 TL

115.00 TL

Kültür ve Sensitive Testi (Antibiyogram)

160.00 TL

160.00 TL

Dermotofit Test (Mantar Ekimi)

210.00 TL

210.00 TL

Dışkı Muayenesi

115.00 TL

115.00 TL

Deri Kazıntısı Muayenesi

140.00 TL

140.00 TL

İdrar Muayenesi (Total)

180.00 TL

180.00 TL

İdrar Muayenesi (Strip)

85.00 TL

85.00 TL

Kuduz Kan Titrasyon Testi (Kan alımı, kargo ve yazışma ücretlerini kapsar, referans laboratuvar ücretini kapsamaz)

625.00 TL

625.00 TL

Çapraz Karşılaştırma

200.00 TL

200.00 TL

Kan Grubu Tayini

300.00 TL

300.00 TL

 

 

'         OBSTETRİK ve JİNEKOLOJİ OPERASYONLARI          )

 Kedi

Köpek

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Sezaryen Operasyonu

1.200.00 TL

 

Sezaryen Operasyonu (0-20 kg arası)

 

1.650.00 TL

Sezaryen Operasyonu (20 kg ve yukarısı)

 

2.250.00 TL

Prolapsus Vagina (Reddetme)

760.00 TL

900.00 TL

Prolapsus Vagina Operasyonu

1.250.00 TL

2.250.00 TL

Pyometra

1.450.00 TL

 

Pyometra (0-20 kg arası)

 

1.950.00 TL

Pyometra (20 kg ve yukarısı)

 

2.150.00 TL

Doğuma Yardım (Her yarım saati)

255.00 TL

255.00 TL

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Parsiyal mastektomi)(Tek taraflı)

1.650.00 TL

2.000.00 TL

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Parsiyal mastektomi)(Çift taraflı)

2.400.00 TL

2.650.00 TL

Meme Tümörü Ekstirpasyonu (Total mastektomi)

3.300.00 TL

3.750.00 TL

 

 

      ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLARI          

Kedi

Köpek

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Parmak Amputasyonu

760.00 TL

760.00 TL

Ekstremite Amputasyonu (10 kg'a kadar)

1.500.00 TL

1.700.00 TL

Ekstremite Amputasyonu (10-20 kg arası)

 

2.000.00 TL

Ekstremite Amputasyonu (20-40 kg arası)

 

2.400.00 TL

Ekstremite Amputasyonu (40 kg ve üstü)

 

3.400.00 TL

Kuyruk Amputasyonu (Medikal zorunluluk durumlarında)

760.00 TL

1.200.00 TL

 

 

         ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLARI       

Kedi

760.00 TL

Köpek

900.00 TL

-Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

Kalça Çıkığı (Luksasyo femoris) (Kapalı red)

Kalça Çıkığı (Luksasyo femoris) (Cerrahi müdahele ile tedavi)

1.500.00 TL

1.900.00 TL

Çapraz Bağ Kopuğu Tedavisi

1.500.00 TL

2.400.00 TL

Çapraz Bağ Kopuğu Tedavisi Ekstra KapsülerflOkg üzeri köpeklerde)

 

2.800.00 TL

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Kapalı ret)

760.00 TL

1.000.00 TL

Dirsek Çıkığı (Luksasyo kubiti) (Cerrahi müdahele ile tedavi)

1.200.00 TL

1.250.00 TL

Bursitis Olekrani Ekstirpasyonu

1.200.00 TL

2.000.00 TL

Eksternal Fiksasyon ile Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.200.00 TL

1.700.00 TL

Eksternal Fiksasyon ile Kırık Tedavisi (10-20 kg arası)

 

2.000.00 TL

Eksternal Fiksasyon ile Kırık Tedavisi (20 kg ve yukarısı)

 

2.400.00 TL

Atel ile Fiksasyon

290.00 TL

625.00 TL

Thomas Bastonu ile Fiksasyon

 

660.00 TL

Kırık Tedavisi (Kapalı metod ile)

395.00 TL

625.00 TL

Intramedular Pin ile Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.200.00 TL

1.700.00 TL

Intramedular Pin ile Kırık Tedavisi (10-20 kg arası)

 

2.000.00 TL

Intramedular Pin ile Kırık Tedavisi (20 kg ve yukarısı)

 

2.400.00 TL

Plaka ile Kırık Tedavisi (10 kg'a kadar)

1.500.00 TL

2.000.00 TL

Plaka ile Kırık Tedavisi (10-20 kg arası)

 

2.250.00 TL

Plaka ile Kırık Tedavisi (20 kg ve yukarısı)

 

2.800.00 TL

Intramedular Pin Çıkartılması (10 kg'a kadar)

375.00 TL

600.00 TL

Intramedular Pin Çıkartılması (10-20 kg arası)

 

700.00 TL

Intramedular Pin Çıkartılması (20 kg ve yukarısı)

 

710.00 TL

Plaka Çıkartılması (10 kg'a kadar)

760.00 TL

900.00 TL

Plaka Çıkartılması (10-20 kg arası)

 

1.000.00 TL

Plaka Çıkartılması (20 kg ve yukarısı)

 

1.000.00 TL

 

            ORTOPEDİK CERRAHİ OPERASYONLARI              

 Kedi

Köpek

-Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Artrodez Uygulaması (Plaka ile)

2.000.00 TL

2.250.00 TL

Artrodez Uygulaması (Eksterrıal fiksatör ile)

1.700.00 TL

2.000.00 TL

Kaput Femoris Rezeksiyonu

1.250.00 TL

2.150.00 TL

Hemipel Viektomi

1.500.00 TL

2.400.00 TL

Triple Pelvik Osteotomi

 

3.400.00 TL

Total Kalça Protezi (Tek taraflı)

 

6.850.00 TL

Juvenil Pubik Sinpifiyodezis

 

1.500.00 TL

 

 

OTOLARENGEAL CERRAHİ OPERASYONLARI         

Kedi

Köpek

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Aural Hematom (Kulak kepçesinin hematomu)

1.100.00 TL

1.250.00 TL

Kulak Kepçesi Rezeksiyonu (Tek taraflı) (Medikal zorunluluk halinde)

1.100.00 TL

1.250.00 TL

Total Kulak Kanalı Ablasyonu (İki taraflı)(Medikal zorunluluk halinde)

2.100.00 TL

2.250.00 TL

Kulak Kanalı Drenajı (Tek taraflı)

1.250.00 TL

2.000.00 TL

Kulak Kanalı Drenajı (Çift taraflı)

2.400.00 TL

3.500.00 TL

Ventral Bulla Osteotomosi

2.650.00 TL

3.200.00 TL

Tonsillektomi

1.500.00 TL

1.900.00 TL

Nazofarengeal Polip Rezeksiyonu

1.500.00 TL

1.700.00 TL

Şelioplasti (Tek taraflı)

760.00 TL

1.100.00 TL

Şelioplasti (Çift taraflı)

1.100.00 TL

1.500.00 TL

Yumuşak Damak Yırtılması

990.00 TL

1.100.00 TL

Ranula Ektirpasyonu (Kurbağacık-dil altı kisti)

760.00 TL

990.00 TL

Submandibular Salya Kisti Ekstirpasyonu (Tek taraflı)

1.500.00 TL

2.000.00 TL

Submandibular Salya Kisti Ekstirpasyonu (Çift taraflı)

2.250.00 TL

3.700.00 TL

 

 

GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ OPERASYONLARI 

Kedi

Köpek

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Özofagotomi (Pars servikal)

1.700.00 TL

2.250.00 TL

Özofagotomi (Pars torakal)

2.250.00 TL

3.200.00 TL

Gastrotomi (10 kg'a kadar)

1.650.00 TL

1.900.00 TL

Gastrotomi (10-20 kg arası)

 

2.000.00 TL

Gastrotomi (20 kg ve yukarısı)

 

2.650.00 TL

Gastrik Torsiyon

 

2.800.00 TL

Gastropeksi

1.100.00 TL

1.250.00 TL

Enterotomi (10 kg'a kadar)

1.500.00 TL

1.700.00 TL

Enterotomi (10-20 kg arası)

 

2.000.00 TL

Enterotomi (20 kg ve yukarısı)

 

2.400.00 TL

Enterektomi (Bağırsak arıastomozu)

1.700.00 TL

2.800.00 TL

Subtotal Kolektomi (Mega kolon operasyonu)

2.400.00 TL

3.000.00 TL

Rektum Prolapsusu

1.500.00 TL

2.400.00 TL

Rektum Deviyasyonu

2.250.00 TL

2.400.00 TL

Rektopeksi

1.100.00 TL

1.200.00 TL

Anal Keselerin Ekstirpasyonu (Tek taraflı)

1.250.00 TL

1.700.00 TL

Anal Keselerin Ekstirpasyonu (Çift taraflı)

2.000.00 TL

3.000.00 TL

Anorektal Tümör Ekstirpasyonu (Sınırlı)

1.700.00 TL

2.000.00 TL

Anorektal Tümör Ekstirpasyonu (Yaygın)

2.000.00 TL

2.400.00 TL

 

‘Alacağınız ücret,

 

            OFTALMİK CERRAHİ OPERASYONLARI              

Kedi

1.100.00 TL

Köpek

1.200.00 TL

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

Palpebral Tümör Ekstirpasyonu (Tek taraflı)

Entropium Tedavisi (Tek taraflı) (Hafif derecede)

980.00 TL

1.200.00 TL

Entropium Tedavisi (Çift taraflı) (Hafif derecede)

1.500.00 TL

2.000.00 TL

Entropium Tedavisi (Tek taraflı) (İleri derecede)

1.700.00 TL

2.250.00 TL

Entropium Tedavisi (Çift taraflı) (İleri derecede)

2.250.00 TL

3.000.00 TL

Ektropium Tedavisi (Tek taraflı) (Hafif derecede)

1.100.00 TL

1.200.00 TL

Ektropium Tedavisi (Çift taraflı) (Hafif derecede)

1.900.00 TL

2.250.00 TL

Ektropium Tedavisi (Tek taraflı) (İleri derecede)

1.500.00 TL

2.000.00 TL

Ektropium Tedavisi (Çift taraflı) (İleri derecede)

2.400.00 TL

3.200.00 TL

Harder Bezi Ekstirpasyonu

980.00 TL

1.100.00 TL

Harder Bezi Hiperplazisi Operasyonu (Gömme yöntemi ile)

1.500.00 TL

1.600.00 TL

Tarsorafi

550.00 TL

740.00 TL

Palpebra Tersia Flabı

710.00 TL

900.00 TL

Katarakt Operasyonu (Klasik yöntem)

3.750.00 TL

3.750.00 TL

Katarakt Operasyonu (Fako emülsifikasyon yöntemi)

4.850.00 TL

4.850.00 TL

Enokülazyo Bulbi (Göz küresi ekstirpasyonu)

1.200.00 TL

1.500.00 TL

Simbleferon Operasyonu

2.000.00 TL

 

Göz Kapağı Rekonstrüksiyonu

2.000.00 TL

2.250.00 TL

Lens Luksasyonu

3.700.00 TL

4.500.00 TL

Fako Operasyonu (intra oküler lens yerleştirmesi)

1.500.00 TL

1.500.00 TL

Konjuktival Pedikül Greft Uygulaması

2.000.00 TL

2.400.00 TL

İridectomi

3.000.00 TL

3.700.00 TL

Cycberyo Şirurji

2.000.00 TL

2.400.00 TL

Lamellar Keratektomi

2.650.00 TL

3.000.00 TL

Dacryosistorhinotomi

2.800.00 TL

3.700.00 TL

Keratoplasti (lamellar Kornea nakli)

4.100.00 TL

5.350.00 TL

 

 

             GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI                 

 Kedi

Köpek

-Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Apse Tedavisi (Penrose dren, irrigasyon, dikiş uygulaması)

625.00 TL

625.00 TL

Küçük Doku Yırtığı

485.00 TL

485.00 TL

Büyük Doku Yırtığı

1.200.00 TL

1.200.00 TL

Aseptik Yara Revizyonu

1.500.00 TL

1.500.00 TL

Rekonstruktif Cerrahi (Pediküler greft, flep uyuglamaları)

2.250.00 TL

2.250.00 TL

Fistülektomi

1.250.00 TL

2.000.00 TL

Biyopsi (Karın boşluğundaki iç organlarda) (Ultrasound veya laparotomi ücreti ayrıca eklenecektir)

625.00 TL

625.00 TL

Biyopsi (Deri ve yüzlek kısımlarda)

625.00 TL

625.00 TL

Biyopsi (Tümör)

500.00 TL

500.00 TL

Deri Tümörü (Hafif dereceli)

760.00 TL

1.000.00 TL

Deri Tümörü (Orta dereceli)

1.500.00 TL

1.700.00 TL

Deri Tümörü (İleri dereceli)

2.250.00 TL

2.400.00 TL

Diagnostik Laparotomi

1.700.00 TL

2.000.00 TL

Splenektomi

2.250.00 TL

2.400.00 TL

Nefrektomi

2.400.00 TL

3.200.00 TL

Sistotomi (İdrar kesesinin açılması)

2.000.00 TL

2.250.00 TL

Sistopeksi

900.00 TL

1.200.00 TL

Üretrostomi (Perineal)

2.650.00 TL

 

Üretrostomi (Prepisyum mukozasının anastomoz tekniği)

3.400.00 TL

 

Üretrostomi (Prepubik)

 

2.800.00 TL

Üretrotomi

 

2.400.00 TL

Üretra Prolapsusu

 

1.500.00 TL

Penis Amputasyonu

 

2.000.00 TL

Diyafram Hernisi (10 kg'a kadar)

3.000.00 TL

3.400.00 TL

Diyafram Hernisi (10-20 kg arası)

 

3.750.00 TL


 

                GENEL CERRAHİ OPERASYONLARI                 

 Kedi

Köpek

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Diyafram Hernisi (20 kg ve yukarısı)

 

4.100.00 TL

İnguinal Herni (Tek taraflı)

1.700.00 TL

2.250.00 TL

İnguinal Herni (Çift taraflı)

2.250.00 TL

2.650.00 TL

Perineal Herni (Tek taraflı)

1.700.00 TL

2.250.00 TL

Perineal Herni (Çift taraflı)

2.250.00 TL

2.650.00 TL

Umblikal Herni (Göbek fıtkı)

1.250.00 TL

1.700.00 TL

Geniş Abdominal Hernia

1.700.00 TL

2.000.00 TL

Total Prostatekmoni

3.500.00 TL

3.500.00 TL

Prostat Apsesinde Marsupializasyon

3.250.00 TL

3.250.00 TL

Akciğer Lobektomisi

4.000.00 TL

4.750.00 TL

Parsiyel - Hepatik Lobektomi

3.750.00 TL

4.250.00 TL

Vasküler Ring Anomalisi

5.750.00 TL

5.750.00 TL

Tracheal Stent Uygulaması

5.750.00 TL

5.750.00 TL

 

  1. VETERİNER DİŞ HEKİMLİĞİ

                         DENTAL MUAYENELER                         

 

 

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

Dental Muayene (Genel anestezi altında rutin muayene)

180.00 TL

265.00 TL

Ağız Haritası Hazırlanması (Dental chart)

100.00 TL

120.00 TL

 

 

[                        DENTAL LOKAL ANESTEZİ                       )

 

 

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir,

i

 

Maksillar (Kaudal infraorbital sinir blokajı)

145.00 TL

145.00 TL

İnfraorbital Sinir Blokajı

120.00 TL

120.00 TL

Mandibuler Alveolar (İnferior alveolar sinir blokajı)

145.00 TL

180.00 TL

Dental Sinir Blokajı

120.00 TL

145.00 TL

 

 

                           DETERTRAJ / POLİSAJ                          

 

 

- Anestezi, malzeme, ilaç, hospitalizasyon ücretleri ayrıca ilave edilecektir.

 

 

El Aleti ile Detertraj

300.00 TL

760.00 TL

Ultrasonik Scaler ile Detertraj

585.00 TL

900.00 TL

Polisaj

265.00 TL

330.00 TL

Florid Uygulaması

100.00 TL

120.00 TL

 

 

Tek Köklü Diş Çekimi

180.00 TL

300.00 TL

İki Köklü Diş Çekimi

300.00 TL

375.00 TL

Üç/Dört Köklü Diş Çekimi

445.00 TL

625.00 TL

Cerrahi Diş Çekimi

760.00 TL

1.000.00 TL

Köpek Dişi Çekimi (Kapalı)

445.00 TL

760.00 TL

Köpek Dişi Çekimi (Cerrahi)

625.00 TL

1.100.00 TL

Kök Çekimi (Kırık diş)

900.00 TL

1.100.00 TL

Çıkmamış Diş Çekimi

900.00 TL

1.100.00 TL

Düşmemiş Süt Dişlerinin Çekimi

255.00 TL

300.00 TL

     

 

Ataşehir Veteriner Kliniği - Websitemize Hoşgeldiniz

Ataşehir'de 7/24 Hizmet veren Veteriner kliniğimizin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.