Mikroskobik muayeneler
Veteriner Mikroskobik muayeneler

 

DIŞKI TAHİLİ 

Gaita muayenesi; direkt, fluatasyon ve sedimentasyon yöntemleriyle mikroskobik olarak yapılmaktadır. 
Dışkı muayenesi, beslenme problemlerinin yanı sıra gastro-intestinal sistem ve bu sisteme bağlı organlarda oluşabilecek olası problemlerin teşhisi konusunda yardımcı olmaktadır. Gaitada kan olup olmadığı, sindirilmemiş gıda varlığı, sulu veya katı oluşu ve yağ oranı bakılan genel değerlendirme parametreleridir.( Ancak asıl önemli olan dışkı muayenesinde barsak parazitlerinin var olup olmadığının tespitidir. Çünkü barsak parazitleri; köpek ve kedilerin gelişimlerini kusma, ishal, iştah değişimleriyle olumsuz etkiledikleri gibi vücut dirençlerini düşürerek yani bağışıklık sistemini bozarak birçok hastalığa yakalanmalarını kolaylaştırır. Köpek ve kediler arasındaki bulaşma çok hızlı ve yaygındır.
 

 

Aynı zamanda insan sağlığı açısından paraziter hastalıklar ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü barsak parazitozları tüm dünyada enfeksiyon hastalıkları içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklar, yetişkinlerin yanı sıra özellikle çocuklar açısından daha ciddi problemlere sebep olabilmektedir.
Veteriner sağlık hizmeti içerisinde koruyucu hekimlik alanında paraziter mücadele ve yapılan uygulamalar yukarıda sıralanan sebeplerden dolayı büyük önem taşımaktadır.

 

KEDİ VE KÖPEKLERDE VAJİNAL SİTOLOJİ VE ÖSTRUS ÇİFTLEŞME ZAMANI TAYİNİ 

İDRAR SEDİMENT MUAYENELERİ

DERİ KAZINTISI VE KILLARIN MİKROSOBİK MUAYENESİ

İDRAR SEDİMENT MUAYENELERİ

MİKROSKOBİK MANTAR BAKISI 

MİKROSKOBİK UYUZ HASTALIĞI TESPİTİ

İNCE İĞNE ASPİRASYON MİKROSKOBİK İNCELEME

PATOLOJİK HASTALIKLARIN MİKROSKOBİSİ

KULAK AKINTISI MİKROSKOBİK İNCELENMESİ 

KAN FROTİSİ MİKROSKOBİK İNCELENMESİ 

 

Ataşehir Veteriner Kliniği - Websitemize Hoşgeldiniz

Ataşehir'de 7/24 Hizmet veren Veteriner kliniğimizin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.