Hematolojik Tahliller
Laboratuar ünitemizde IDEXX ProCyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

 

 

Referans laboratuvarlarındaki 3 farklı teknolojinin birleştirilmesi ile daha hassas ve doğru sonuçlar elde edebiliyoru• 5 diferansiyel lökosit, tam retikülosit ve trombosit sayımı

• Band nötrofillerin (Genç nötrofillerin) tespiti

• Çekirdekli eritrositlerin tespiti (nRBC)

• Vücut boşluğu sıvılarında hücre sayımı

• Kolay kullanım ve 2 dakikada sonuçlara ulaşabilme

• Harici kalite kontrol sistemi ile performansın görüntülenmesi

•Tam retikülosit sayısı ve yüzdesi

• Vücut boşluğu sıvılarında hücre sayımı

• Çok düşük lökosit varlığında bile güvenilir nötrofil sayımı

• Çekirdekli eritrosit ve trombosit yapışmalarından kaynaklanabilecek hatalı lökosit sayımlarının önüne geçme

• Küçük çaptaki eritrositlerin ve diğer hücre fragmentlerinin trombositler ile karışmasını önleme

 

 
ProCyte Dx Hemogram Cihazı

 

 

HCT (Hematokrit)
 
 
RBC (Eritrositler)
  • Hematokrit ile beraber değerlendirilmelidir.
  • Güvenilir ölçümler güvenilir MCV ve MCHC ölçümlerine olanak verir.
HGB (Hemoglobin)
 
 
RETIC , %RETIC (Mutlak ve Yüzde Retikülosit) Retikülositler aneminin rejeneratif veya non-rejeneratif olarak karakterize edilmesinde esas ve altın standarttır.
 
MCV (Ortalama Eritrosit Hacmi)
 
Belli aralıklarla tekrarlanan ölçümler hastalık evresinin ilerleme/gerileme sürecinin daha iyi izlenmesine olanak verir.
 
RDW (Eritrosit Dağılım Genişliği)
  • Ölçüm amacı eritrositlerin boyutlarındaki değişkenliğin (anizositozis) değerlendirilmesidir.
  • Hastalığın ilerlemesi/gerilemesi takibinin daha iyi bir şekilde yapılmasını sağlar.
MCHC
(Ortalama Eritrosit Hemoglobin Konsantrasyonu)
 
 
MCH (Ortalama Eritrosit Hemoglobini)
 
 
PLT (Trombosit) LaserCyte® Hematoloji Analiz Cihazı yalnızca impedans teknolojisi kullanan analiz cihazlarına göre çok daha güvenilir trombosit sayısı sunar.
 
MPV, PDW, PCT (Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği, Trombosit Hemotokriti) Herhangi bir trombosit anomalisinin karakterizasyonunda kullanılır. (Örneğin periferal trombosit talebine karşılık kemik iliğinde oluşan yanıtın değerlendirilmesi)
 
WBC (Lökositler)
 
 
Monosit and Lenfositler (Mutlak ve Yüzde)
  • Özellikle makrofajların yangısal süreçte baskın olduğu İnflamatuvar hastalıkların tespitine yardımcı olur.
  • Monosit ve lenfositlerin ayrımlanması altta yatan glukokortikoid etkilerin (stress lökogram, steroid uygulaması, hiperadrenokortisizm) doğru bir şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.
Nötrofiller (Mutlak ve Yüzde) Bazı inflamatuvar hastalıkların tespit/takip edilmesi ve hastalık şiddetinin belirlenmesi için önemlidir.
 
Eozinofiller (Mutlak ve Yüzde)
  • Heartworm, pire dermatitisi, felin astım, allerjik gastroenteritis vb. sistemik hipersensitivitelerin tespiti için önemlidir.
  • ProCyte Dx Analiz Cihazı hem kedi hem de köpek eozinofillerini ölçer.
Bazofiller (Mutlak ve Yüzde) Sistemik hipersensitivitelerin ve akut allerjik reaksiyonların tespitine yardımcı olur.

 

 

Laboratuar ünitemizde IDEXX Procyte Hemogram Cihazı kullanılmaktadır. Bu cihaz ile dostlarınızın tam kan sayımı kısa sürede yapılmaktadır. Kan hastalıkları ve enfeksiyon tablosu, Check-Up, anestezi öncesi ve acil vakalarda tam kan sayımı teşhisi kesinleştirip tedaviyi yönlendirmede büyük önem taşımaktadır.

Ataşehir Veteriner Kliniği - Websitemize Hoşgeldiniz

Ataşehir'de 7/24 Hizmet veren Veteriner kliniğimizin hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için e-posta, telefon veya iletişim formumuz aracılığı ile rahatlıkla irtibat sağlayabilirsiniz.